WARUNKI KONTRAKTOWE FIDIC EBOOK

Zastosowanie warunków kontraktowych FIDIC przy realizacji projektów w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Podręcznik. Zebrane informacjie wskazują, że w przypadku realizacji typowych obiektów inżynierskich zalety przewyższają wady, a warunki kontraktowe FIDIC sprzyjają. 20 Mar Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji…

Read More